//

دانلود کتاب ساختار و تاویل متن جلد اول اثر بابک احمدی

این کتاب دو هدف اصلی در پیش دارد. نخستین، معرفی سه آیین جدید نظریه ی ادبی یعنی ساختارگرایی، شالوده شکنی و هرمنوتیک است، که در دهه ی گذشته زمینه و روش پژوهش در جستارهای هنری و به ویژه ادبی را تعیین کرده اند. در باره ی این سه آیین به زبان فارسی منابع انگشت شماری در دسترس است، از این رو بسیاری از مباحث کتاب یکسر تازه مینمایند؛ شاید بتوان کاستی هایش را با توجه به این نکته آسانتر بخشید؛ همه ی ما (هر چند از یاد برده ایم) پس از برداشتن نخستین گام زمین خوردیم. هدف دوم، اثبات این نکته است که سه آیین، جدا از تمایزها و ناهماهنگی های بسیارشان، سرانجام به یکدیگر نزدیک شده اند. بیان این همسویی، شاید به کار خواننده ای هم بیاید که پیشتر با این مباحث آشنا بوده است. سخن زیبایی شناسیک هرگز به گونه ای قطعی و کامل از سخن فلسفی جدا نشده است. بحث از گوهر هنر، همواره، اشارتی فلسفی است. این نکته به ویژه در باره ی سه آیین مورد نظرمان راست است؛ چرا که هر سه با مباحثی تازه در فلسفه ی زبان همراهند. در این….

توضیحات فایل:

عنوان    ساختار و تاویل متن جلد اول
نویسنده    بابک احمدی
زبان    فارسی
تعداد صفحه    384

دانلود نسخه فارسی PDF

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است