دانلود کتاب ساختار و تاویل متن جلد دوم اثر بابک احمدی

آنچه به عنوان «پساساختارگرایی» معروف شده است نگرشی است به جهان که هم وابسته است به نتیجه های نظری ساختارگرایی و هم میکوشد تا از آنها فراتر رود. همانطور که هنرمندان «پسامدرنیست» به شیوه های تازه ای که مدرنیسم در رویارویی با مسائل قدیمی زیبایی شناسی پیشنهاد میکرد تکیه دارند؛ اما میخواهند با مدرنیسم همان کاری را بکنند که خود آن با هرگونه برداشت زیبایی شناسیک پیشین کرده است. آشکارا اندیشگران روزگار «پساساختارگرایی» به گونه ای برداشت تازه از جهان رسیده اند، هر چند خود بنیان هر برداشتی را «نقش بر آب» میدانند. ژان فرانسوا لیوتار جهان معاصر را «پسامدرن» خوانده است و در کتابی با عنوان موقعیت پسامدرن ادعا کرده است که ما اساسا با نگاهی تازه به جهان می نگریم و پرسش هایی که پیش رویمان قرار دارند در گوهر خود با هر پرسش پیشین متفاوتند، زیرا به گونه ای ژرف و بنیادین «بی پاسخ» هستند. از این رو در کتاب دیگرش اختلاف نوشته است که نه علم ما علم است و نه فلسفه ی ما فلسفه، و اگر این واژگان را به….

توضیحات فایل:

عنوان    ساختار و تاویل متن جلد دوم
نویسنده    بابک احمدی
زبان    فارسی
تعداد صفحه    396

دانلود نسخه فارسی PDF

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است