//

متن آهنگ سلنا گومز به نام lose you to love me

You promised the world and I fell for it
تو بهم قول دنیا (قول همه چیز) رو دادی، و منم گول خوردم
I put you first and you adored it
من تو رو در اولویت قرار دادم و تو خوشت اومد
Set fires to my forest
جنگلم رو آتش زدم
And you let it burn
و تو گذاشتی بسوزه
(به زندگیم گند میزدم و کمکم نمیکردی)
Sang off-key in my chorus
تو آهنگم خارج از نت خوندم
‘Cause it wasn’t yours
چون برای تو نبود
I saw the signs and I ignored it
نشونه ها رو دیدم و بهشون بی اعتنایی کردم
Rose-colored glasses all distorted
عینک های قرمز رنگ همشون کج شدن
Set fire to my purpose
هدفم رو آتش زدم
And I let it burn
و گذاشتم بسوزه
You got off on the hurtin’
زمانی که داشتی آسیب میدیدی فرار کردی
When it wasn’t yours, yeah
زمانی که برای تو نبود، آره
We’d always go into it blindly
ما همیشه کورکورانه واردش میشدیم
I needed to lose you to find me
من باید تو رو از دست میدادم تا خودم رو پیدا کنم
This dance, it was killing me softly
این رقص، داشت من رو به نرمی میکشت
I needed to hate you to love me, yeah
من باید ازت متنفر میشدم تا به خودم عشق بورزم
To love, love, yeah
تا عشق بورزم، بله
To love, love, yeah
To love, yeah
تا عشق بورزم،تا عشق بورزم
I needed to lose you to love me, yeah
من باید تو رو از دست میدادم تا به خودم عشق بورزم
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me
I gave my all and they all know it
من همه وجودمو در اختیارت گذاشتم و این رو میدونستم
Then you tore me down and now it’s showing
بعد تو داغونم کردی و الان داره خودش رو نشون میده
In two months, you replaced us
در عرض دو ماه ما رو جایگزین کردی
Like it was easy
انگار که خیلی آسون بود
Made me think I deserved it
باعث شدی فک کنم لیاقتم این بود
In the thick of healing, yeah
در انبوهی از ترمیم شدن
We’d always go into it blindly
I needed to lose you to find me
This dance, it was killing me softly
I needed to hate you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me
You promised the world and I fell for it
I put you first and you adored it
Set fires to my forest
And you let it burn
Sang off-key in my chorus
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to hate you to love me, yeah
To love, love, yeah
To love, yeah
I needed to lose you to love me
To love, love, yeah
To love, yeah
And now the chapter is closed and done
و الان این فصل بسته شده و تموم شده

To love, love, yeah
برای عشق ورزیدن، آره

To love, love, yeah
To love, yeah

And now it’s goodbye, it’s goodbye for us
و الان این خداحافظیه، این برای ما خداحافظیه
توضیحات فایل:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ با کیفیت 320

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است