//

بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط

 

زندگی لبخند معنادار می خواهد فقط 

 

چشم ها به اتفاق تازه عادت می کنند

 

سر اگر عاشق شود دیوار می خواهد فقط

 

بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است

 

بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط 

 

چشم های خیسم امشب آبروداری کنید

 

مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

 

بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است

 

بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط 

 

چشم های خیسم امشب آبروداری کنید

 

مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

 

سیگار می خواهد فقط

 

حق من بودی ولی حالا به ناحق نیستی

 

حرف حق هر جور باشد دار می خواهد فقط 

 

نیستی حتی برای لحظه ای یادم کنی

 

انتظار دیدنت تکرار میخواهد فقط

 

بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است

 

بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط 

 

چشم های خیسم امشب آبروداری کنید

 

مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

 

بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است

 

بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط 

 

چشم های خیسم امشب آبروداری کنید

 

مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

توضیحات فایل:

دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود آهنگ با کیفیت 128

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است