//

یگانه:

سرگرمی تو

چاووشی:

شده بازی با این دل غمگین و خستم

یادت نمی یاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم

یگانه:

با این همه ظلم تو ببین باز چه جوری پای این همه قول و قرار من نشستم 

چاووشی:

نشکن دلمو

یگانه:

به خدا اهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز 

چاووشی:

دیوونه نکن

یگانه:

دلمو اهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

حاکان:

سرگرمی تو

شده بازی با این دل غمگین و خستم

یادت نمی یاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم

یگانه:

با این همه ظلم تو ببین باز چه جوری پای این همه قول و قرار من نشستم

چاووشی:

نشکن دلمو

یگانه:

به خدا اهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

چاووشی:

دیوونه نکن

یگانه:

دلمو اهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

چاووشی:

نگو بی خبری

یگانه:

نگو نمی دونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

نشکن دلمو

به خدا اهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز

نگو بی خبری

نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز

نگو بی خبری

نگو نمی دونی وقتی که نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز

توضیحات فایل:

دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود آهنگ با کیفیت 128

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است