//

نموندی پیشم ، عیب نداره تنها میشــم

دوباره عاشقت نمیشم ، منم دیوونه میشــم

یادته دیشب زدی آتیشم

کارات با تیشه زد به ریشم

تو جنس سنگی و من شیشم

یادته گفتی ، میمونی پیشــم

نگفتی بعد تو چی میشم

هه... دیوونه میشم

خسته میشم ، از آدما فراری میشــم

زود عصبی میشم

هه... بخند به ریشم

یادته دیشب ، زدی آتیشم

هنوز تو خستگیشم

نباید بات قاطی شم

نه ، آدم نمیشم

میخوام دوباره باشی پیشــم

آواره میشم بری... بری... بری

دیوونه میشــم

یادته گفتی ، میمونی پیشــم

نگفتی بعد تو چی میشم

هه... دیوونه میشم

خسته میشم ، از آدما فراری میشــم

زود عصبی میشم

هه... بخند به ریشم

توضیحات فایل:

دانلود آلبوم با کیفیت 320

دانلود آلبوم با کیفیت 128

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است