پا به پوی کِرشمه هات اومدیم از اون سر شیراز
جون ما ایندفعه پنهون نشو زیر چارقدت باز

وُی خدا ایی دخترو هوش از سرُم پرونده دیگه
یه نظر حلالِ ، تابی تو دلُم نمونده دیگه

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

تو مثِ ، شراب شیرازی پرِ رازی عزیزُم
تو واسه مایی ، مثِ ماهی چه طنازی عزیزُم

هر چی دلربایی تو بلد بودی رو کردی یارُم
به خدا خسته شدم تموم شده صبر و قرارُم

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
دختِ شیرازی
آره ناز و طنازی

 

دختِ شیرازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

دختِ شیرازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

دختِ شیرازی
ناز و طنازی
چارقدِ گل گلیتو
چی میشه نندازی

توضیحات فایل:

دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود آهنگ با کیفیت 128

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است