//

متن آهنگ همایون شجریان به نام آهای خبردار

 

آهـــای خبـــردار، مستی یا هُشیـــار؟
خوابی یا بیـــدار؟ خـــوابی یا بیـــدار؟
توو شبِ سیاه توو شبِ تاریک
از چپ و از راست از دور و نزدیک
یه نفر داره جار میزنه جـار
آهای غمی که مثلِ یه بختک رو سینه ی من شده ای آوار
از گلویِ من دستاتوُ بردار دستاتوُ بردار از گلویِ من
از گلوی من دستاتوُ بردار
کوچه های شهر پُر ولگرده
دل پُر درده
شهر پُر مرد وِ پُر نامرده
آهای خبـردار! آهای خبـــردار
باغ داریم تا باغ
یکی غرقِ گُل یکی پُر خـــار
مـرد داریم تا مـــرد
یکی سـرِ کار یکی سـرِ بار
آهای خبردار! یکی سرِ دار
توی کوچه ها یه نسیم رفته پیِ ولگردی
توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی
توی آسمون ماهوُ دق میده ماهوُ دق میده دردِ بی دردی!
پاییـز اومـده پاییــز اومـــده پیِ نامـــردی
یه نسیـم رفتــه پیِ ولگــــردی
توو شبِ سیاه توو شبِ تاریک
از چپ وُ از راسـت از دور وُ نـزدیک
یه نفر داره جـار میزنه جـار
آهای غمی که مثلِ یه بختک رو سینه ی من شـده ای آوار
از گلــویِ من دستـاتوُ بــردار دستــاتوُ بردار از گلــویِ من
از گلوی من دستـاتوُ بردار
دستــاتوُ بردار از گلــویِ من
از گلوی من دستـاتوُ بردار
دستــاتوُ بردار از گلــویِ من
از گلوی من

توضیحات فایل:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ با کیفیت 320

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است