//

متن آهنگ Blackfield به نام My Gift Of Silence

If I compiled all my crimes

اگه همه ى جرم ها و دروغ هام رو جمع كنم

and my lies into amnesty

و بخوام منو عفو كنى،

Would you come back to me?

دوباره به من بر ميگردى ؟

The smile on my lips is a sign

لبخند رو لبم نشون از اين داره كه

that I don't hear you leaving me

هنوز نشنيدم كه دارى تركم ميكنى

And I don't hear my own soul scream

و حتى صداى فرياد روح خودم رو هم نميشنوم 0

I'll read your lips,

لبهات رو ميخونم ،

watch your scarf play at your hips

شالت رو تماشا ميكنم كه رو اندامت ميرقصه

and I know it's true

ميدونم كه حقيقت داره كه دارى تركم ميكنى

But I don't hear him call to you

اما نميشنوم كه او ( رقيب) باهات تماس بگيره 0

Don't blame yourself

خودتو سرزنش نكن

Don't change yourself

خودتو تغيير نده

I just want to be over you,

ديگه ميخوام فقط ازت بگذرم

see, if you'll love

ببينم شايد بازم عاشقم بشى

Don't hate yourself

از خودت متنفر نباش 0

If I compiled all my crimes

اگه همه ى جرم ها و دروغ هام رو جمع كنم

and my lies into amnesty

و بخوام منو عفو كنى،

Would you come back to me?

دوباره به من بر ميگردى ؟

The smile on my lips is a sign

لبخند رو لبم نشون از اين داره كه

that I don't hear you leaving me

هنوز نشنيدم كه دارى تركم ميكنى

And I don't hear my own soul scream

و حتى صداى فرياد روح خودم رو هم نميشنوم 0

Don't blame yourself

خودتو سرزنش نكن

Don't change yourself

خودتو تغيير نده

I just want to be over you,

ديگه ميخوام فقط ازت بگذرم

see, if you'll love

ببينم شايد بازم عاشقم بشى

Don't hate yourself

از خودت متنفر نباش

توضیحات فایل:

دانلود آهنگ با کیفیت 128

دانلود آهنگ با کیفیت 320

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است