//

دانلود کتاب شاعر آینه ها اثر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

همزبانان ما در خارج از مرزهای کنونی ایران، و همه کسانی که فرهنگ و سنت ادبی آنان با سنتر شعر فارسی مرتبط است، بیدل را در کنار حافظ و در مواردی بیشتر از حافظ می پسندند و از شگفتیها این که در ایران، حتى تحصیلکردگان رشته ادبیات، حتی اکثریت دارندگان درجه دکتری ادبیات، و بسیاری از شیفتگان جدی شعر، اورانمیشناسند، حتی بسیاری از آنان نام او را نشنیده اند. شاید چنین امری در مورد هیچ شاعری، در تاریخ ادبیات هیچ ملتی دیده نشده باشد.
تفصیل این امر و کوشش برای ایجاد آشنائی میان خوانندگان امروز ایران و شعر بیدل، در فصول آینده این مقدمه، تا حدودی که از مجال و فرصت های نگارنده ساخته است، خواهد آمد. درین یادداشت، غرض، یادآوری چند نکت…..

توضیحات فایل:

عنوان    شاعر آینه ها
نویسنده    دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
زبان    فارسی
تعداد صفحه    338

دانلود نسخه فارسی PDF

رمز فایل:

برای کپی رمز، کلیک کنید


نکات مربوط به این فایل

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد، پرکردن موارد ستاره دار الزامی است